Gloria Victis, Test z Lektury

Sprawdź swoją znajomość lektury "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 17 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Gloria Victis"

1) W którym roku rozgrywa się akcja utworu?
2) Miejsce akcji utworu to:
3) Kto jest pierwszym narratorem w utworze?
4) Kto dowodził oddziałem powstańców?
5) Powstańcy walczyli z zaborcą
6) Dowódca oddziału jest przedstawiony jako:
7) Do którego antycznego dowódcy narrator porównuje Traugutta?
8) Kto był mianowany na dowódcę jazdy?
9) Kim była Anielka?
10) Kto opisuje przebieg walk z Rosjanami?
11) Kto uratował życie Traugutta podczas jednej z potyczek?
12) Decydująca bitwa ma miejsce
13) Przewaga wojsk zaborcy była
14) Decydująca akcja jakiego oddziału rosjan przypieczętowała losy bitwy?
15) Kto zatknął krzyż na mogile powstańczej?
16) Co oznacza zwrot "Vae victis"?
17) Problematyka utworu dotyczy