Strona 1

Rachunkowość

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
1. Rachunek kosztów normatywnych jest rachunkiem kosztów:
nie wiem
planowanych
ex ante
faktycznych
Pytanie 2
2. W rachunku kosztów ABC koszty pośrednie rozlicza się:
na produkty
na procesy
nie wiem
na mierniki
Pytanie 3
Koszty stałe przy wzroście produkcji na jednostkę produkcji są:
Stałe
nie wiem
Malejące
Rosnące
Pytanie 4
Jeżeli na wydziale o kosztach pośrednich w wysokości 31.500 zł wyprodukowano 10 szt. Wyrobu A i 40 szt. Wyrobu B o pracochłonności jednostkowej wyrobu A w wysokości 1,5 mg/szt., a wyrobu B o 20% mniejsze tokoszty przypadające na wyrób B:
są o 16.500 zł mniejsze niż dla wyrobu A
sa 3,2 razy większe niż dla wyrobu A
nie wiem
wynoszą 21.000 zł
Pytanie 5
W Target Costing koszty docelowe produktów ustala sie na etapie:
nie wiem
projektowania
dystrybucji
produkcji
Pytanie 6
Przykładem kosztów zmiennych w firmie handlowej są:
nie wiem
dzierżawa powierzchni handlowej
koszty ubezpieczeń
koszty wynagrodzeń akwizytorów
Pytanie 7
Ile wynosza koszty materiałów bezpośrednich, jeżeli techniczny koszt wytworzenia 63.750 zł, robocicna bezpośrednia 20.000 zł a koszty wydziałowe 75% kosztów materiałów bezpośrednich:
nie wiem
15.000 zł
10.000 zł
25.000 zł
Pytanie 8
Jak zmieni się wartościowy próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej, jeżeli stopa marży brutto zwiększy się o 50%?:
zmniejszy się o 50%
zwiększy się także o 50%
nie wiem
zmniejszy się o 1/3

Powiązane tematy

#2