Test z historii sztuki

Etruskowie i starożytny Rzym

krótka kartkówka ;)
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1570 razy