starożytność: egipt, kultura morza egejskiego, grecja, etruskowie oraz rzym, test z historii sztuki

Test wiedzy online z historii sztuki. Test składa się z 100 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "starożytność: egipt, kultura morza egejskiego, grecja, etruskowie oraz rzym"

1) Podaj nazwę.
2) Religia wyznawana przez starożytnych Egipcjan to?
3) Zasada według której tworzono sztukę
4) Jak nazywały się monumentalne wieże tworzące wejście do świątyni Starożytnego Egiptu?
5) główne pomieszczenie starogreckiego domu, poprzedzone przedsionkiem, o ścianach bocznych zakończonych antami, w jego środkowej części znajdowało się palenisko..
6) Podaj nazwę przedstawienia
7) Co przedstawia zdjęcie? Gdzie obecnie znajduje się ten obiekt?
8) Wymień jeden z czynników wpływających na rozwój sztuki w Grecji
9) podaj nazwę przedstawienia i miejsce odnalezienia
10) Podaj nazwę
11) Co to jest?
12) Co to za świątynia? Gdzie się znajduje?
13) Podaj nazwę
14) Co to jest?
15) wymień nazwę któregoś z ornamentów greckich
16) świątynia na planie koła z kolumnadą w okół
17) Co to jest?
18) Co przedstawia fotografia?
19) podaj którąś z cech charakterystycznych dla rzeźb okresu hellenistycznego
20) Podaj nazwę
21) Co to za przedstawienie?
22) Ta egipska rzeźba to?
23) podaj nazwę
24) zasada zachowania kompozycji postaci, tzw postawa na spocznij, w której ciężar ciała opiera się na jednej nodze, druga jest lekko zgięta, a dla równowagi obciążona jest jedna ręka (przeciwna), brak emocji, rzeźba jest statyczną, naturalną.
25) wymień jedną z rzeźb okresu hellenistycznego
26) Co jest na zdjęciu?
27) baza dla cywilizacji, sztuki starożytnego Rzymu, jeden z ludów Italii
28) odlew w brązie
29) Co to jest i gdzie się znajduje?
30) podaj nazwę, gdzie odnaleziono oryginał?
31) co to jest. gdzie to jest
32) co to za przedstawienie?
33) podziemna kolista sala, przestrzeń pokryta tzw. kopułą
34) inaczej, tzw. naszczytnik, element architektury optycznie obciążający dach.
35) podaj nazwę
36) rozpoznaj i podpisz
37) rozpoznaj i podpisz
38) Co to jest
39) co to jest
40) co to jest
41) wewnętrzny dziedziniec z sadzawką
42) dom patrycjusz, ogród wewnętrzny z kolumnami
43) nauka zajmująca się rozwojem miast
44) Rozpoznaj, podpisz.
45) rozpoznaj i podpisz.
46) rozpoznaj i podpisz
47) co to jest?
48) rozpoznaj autora, podpisz dzieło
49) autor i dzieło, to?
50) podaj nazwę dzieła, autora
51) podaj autora, nazwij dzieło
52) podaj autora, podaj nazwę dzieła
53) Z jakiego okresu pochodzi ta rzeźba?
54) Autor, tytuł
55) Autor, tytuł
56) podaj nazwę tej rzeźby Fidiasza
57) podaj nazwę tej rzeźby z przyczółku Partenonu
58) Ta rzeźba Polikleta to?
59) podaj autora, podaj nazwę dzieła
60) rozpoznaj, podpisz
61) na jakie okresy dzielimy sztukę grecką?
62) ta płaskorzeźba fryzu pochodzi z?
63) jest to waza w stylu...
64) Rozpoznaj przedstawienie i podpisz.
65) autor rzeźby "Niosący Cielę" to?
66) podaj tytuł rzeźby
67) podaj nazwę
68) co to za rzeźba?
69) Podaj nazwę
70) Podpisz.
71) nacisk na uczucia, przerysowanie uczuć.
72) chronologia sztuki Starożytnego Rzymu (po przecinkach)
73) upadek Rzymu i Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Koniec starożytności-początek średniowiecza. podaj rok
74) wpływ na rozwój sztuki Starożytnego Rzymu miały? wymień jeden z nich
75) łaźnie rzymskie, miejsca spotkań to?
76) odbywały się tam walki gladiatorów
77) rozpoznaj i podpisz
78) Co to jest?
79) podaj nazwę
80) wieloboczne, najczęściej kwadratowe, zagłębienie widoczne od spodu stropu, sklepienia lub kopuły charakterystyczne dla architektury rzymskiej i renesansowej, to?
i 20 innych...