Test wiedzy

Rozpoznaj osobę ze zdjęcia

Rozpoznaj osobę na zdjęciu, która sprawowała urząd w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 2175 razy