Biochemia 1 - koło 2, test z chemii

PWR Test dla studentów z chemii. Test składa się z 64 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biochemia 1 - koło 2"

1) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fosforylacji białek są prawdziwe?
2) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu katalitycznego chymotrypsyny są poprawne?
3) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu katalitycznego chymotrypsyny są poprawne?
4) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez ludzką anhydrazę węglanową II są prawdziwe?
5) Które z podanych reakcji mogą być katalizowane przez kinazy NMP?
6) Które z poniższych stwierdzeń na temat kinaz NMP są prawdziwe?
7) Aktywacja zymogenów trzustkowych rozpoczyna się od
8) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących anhydraz węglanowych są prawdziwe
9) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przenośników drugiego rzędu są prawdziwe?
10) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania przekaźników drugorzędowych w kaskadzie fosfatydyloizytolowej są poprawne?
11) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kinazy białkowej A (PKA) są prawdziwe?
12) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przedstawionego etapu reakcji katalizowanej przez chymotrypsynę są poprawne?
13) Które z podanych reakcji mogą być katalizowane przez kinazy NMP?
14) które z poniższych stwierdzeń na temat kinaz NMP są prawdziwe?
15) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących lipidów błon biologicznych są prawdziwe?
16) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących białek błonowych są prawdziwe?
17) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania przekaźników drugorzędowych w kaskadzie fosfatydyloizytolowej są poprawne?
18) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kinazy białkowej A (PKA) są prawdziwe?
19) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kanałów błonowych biorących udział w przekazywaniu impulsu nerwowego są prawdziwe?
20) Które z stwierdzeń na temat witamin oraz koenzymów są prawdziwe?
21) Enzymy i kofaktory ( prawda )
22) Które z poniższych stwierdzeń o białkach G i ich funkcjonowaniu są prawdziwe
23) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kinaz białkowych są prawdziwe
24) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kanałów i pomp błonowych są prawdziwe
25) Które z poniższych stwierdzeń na temat aktywności katalitycznej chymotrypsyny w funkcji pH są prawdziwe?
26) Błonowy potencjał równowagowy dla jonów K+ można zdefiniować jako wartość napięcia, które ustali się w poprzek błony wtedy, gdy strumień jonów K+ wpływających do komórki będzie równy strumieniowi jonów K+ wypływających z komórki. Wiadomo, że wartość potencjału równowagowego dla jonów potasowych w przypadku pewnego neuronu wynosi - 85 mV w temperaturze 37°C. R = 8.31 J·K-1·mol-1, F = 96.5 kJ·V-1·mol-1. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń, które są prawdziwe.
27) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących białek błonowych są prawdziwe
28) szlaki kataboliczne i anaboliczne właściwe danej cząsteczce biologicznej są niemal zawsze odrębne ponieważ:
29) Które ze stwierdzeń dotyczących glikoprotein są prawdziwe ?
30) Które ze stwierdzeń dotyczących glikoprotein są prawdziwe
31) Które z poniższych białek syntetyzowane są w postaci nieaktywnej i podlegają aktywacji na drodze proteolitycznej?
32) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez enzym restrykcyjny EcoRV są prawdziwe?
33) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących katalizy enzymatycznej są prawdziwe
34) Każdemu z aktywnych przenośników wymienionych w lewej kolumnie przyporządkuj odpowiednią przenoszoną grupę.
35) Stężenie jonów Na+ na zewnątrz i w środku komórki wynosi odpowiednio: 143 i 14,0 mM, a stężenie jonów K+ odpowiednio: 4,0 i 157 mM. Potencjał transbłonowy układu w temperaturze 37°C wynosi - 50 mV. R = 8.31 J·K-1·mol-1, F = 96.5 kJ·V-1·mol-1. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń, które są prawdziwe.
36) Które z następujących stwierdzeń na temat aktywnego transportu jonów Na+, K+ oraz Ca2+ są prawdziwe?
37) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących struktury ATP są prawdziwe
38) Które z poniższych reakcji mogą być katalizowane przez kinazy NMP
39) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kaskady krzepnięcia krwi są prawdziwe
40) Które z poniższych stwierdzeń na temat chymotrypsynogenu (ChTg) oraz procesu jego aktywacji są prawdziwe?
41) Aktywacja zymogenów trzustkowych rozpoczyna się od: Wybierz jedną odpowiedź
42) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez ludzką anhydrazę węglanową II są prawdziwe?
43) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących lipidów błon biologicznych są prawdziwe?
44) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących enzymów wykorzystujących jedną z reszt aminokwasowych jako silny nukleofil do hydrolizy wiązania peptydowego są prawdziwe?
45) Standardowa zmiana entalpii swobodnej w warunkach biochemicznych podczas reakcji hydrolizy fruktozo-1-fosforanu (F-1-P) z utworzeniem fruktozy (F) i ortofosforanu (P) wynosi –5.0 kcal/mol. Stężenia początkowe reagentów wynoszą 10–6, 10–2 i 10–1 M odpowiednio dla F-1-P, F oraz P. Temperatura T, w której zachodzi reakcja to 25 °C; R=2.0 cal/mol×K. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń, które są prawdziwe. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź
46) Bakterie zostaja przeniesieone z optymalnego srodowiska 25 stopni Celcjusza do srodowiska w ktorym panuje 37 st. Celcjusza. Co musza zrobic, zeby ich blony nie ulegly zniszczeniu w tej temperaturze (chodzi tu o kontrole plynnosci blony przez sklad jej kwasow tluszczowych i przez zawartosc cholesterolu ze strony 337)
47) Pytanie o system kontroli jakosci zwijania bialek w ER
48) Cala ta zależność co sie dzieje w mięśniach gdy nie maja co jeść:
49) Zaznacz poprawna odpowiedz na temat strategii regulacji enzymow:
50) Które z podanych stwierdzeń o białku G i jego funkcjionowaniu w systemie CAMP są prawdziwe
51) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kinaz białkowych są prawdziwe?
52) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kanałów i pomp błonowych są prawdziwe?
53) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących białek błonowych są prawdziwe
54) Szlaki kataboliczne i anaboliczne właściwe danej cząsteczce biologicznej są niemal zawsze odrębne ponieważ:
55) Które ze stwierdzeń dotyczących glikoprotein są prawdziwe
56) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez enzym restrykcyjny EcoRV są prawdziwe?
57) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących katalizy enzymatycznej są prawdziwe
58) Które z następujących stwierdzeń na temat aktywnego transportu jonów Na+, K+ oraz Ca2+ są prawdziwe?
59) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących struktury ATP są prawdziwe?
60) Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kaskady krzepnięcia krwi są prawdziwe
61) Które z poniższych stwierdzeń na temat chymotrypsynogenu (ChTg) oraz procesu jego aktywacji są prawdziwe
62) Aktywacja zymogenów trzustkowych rozpoczyna się od
63) Które z stwierdzeń na temat witamin oraz koenzymów są prawdziwe
64) Zaznacz prawidlowe zdanie na temat weglowodanow