Pytania i odpowiedzi

Pamięć

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Psychologiczne pojęcia i zagadnienia dotyczące pamięci.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 3740 razy
Pytanie 1
Co to jest pamięć?
zdolnośc do przechowywania i wydobywania infromacji
Pytanie 2
Co to jest pamięć JAWNA?
świadomie włożony wysiłek, aby uzyskać informację
Pytanie 3
Co to jest pamięć UTAJNIONA?
informacja jest dostępna bez świadomego wysiłku
Pytanie 4
Co to pamięć DEKLARATYWNA?
odtworzenie faktów i zdarzeń
używa pamięci jawnej i utajnionej
Pytanie 5
Co to jest pamięć PORCEDURALNA?
pamięć dotycząca tego jak co robić
odnosi się do tego w jaki sposób zapamiętujemy, jak wykonywać dane czynności
Pytanie 6
Co to jest kompilowanie wiedzy?
na skutek ćwiczenia, jesteś w stanie wykonać dłuższe sekwencje działań bez kontroli świadomości
Pytanie 7
Procedury umysłowe to:
KODOWANIE
PRZECHOWYWANIE
WYDOBYWANIE
Pytanie 8
Pamięć SENSORYCZNA:
przechowuje dokładne reprezentacje fizycznych cech bodźców zmysłowych przez kilka sekund lub mniej
Pytanie 9
Wyobraźnia ejdetyczna to:
odtworzenie obrazu, potocznie "pamięć fotograficzna"
Pytanie 10
Pamięć IKONICZNA to:
przechowanie dużego zakresu informacji wzrokowej
pamięć sensoryczna w zakresie wzroku
Pytanie 11
Pamięć ECHOICZNA to:
pamięć sensoryczna dźwięków
przechowywanie w krótkim czasie dużej ilości informacji dźwiękowych
Pytanie 12
Pamięć OPERACYJNA to:
zasoby pamięciowe, których używamy do wykonywania zadań
dzięki niej możemy rozumieć mowę
Pytanie 13
Pamięć KRÓTKOTRWAŁA:
to miejsce, do którego przechodzi informacji, ale raczej jako mechanizm do skupienia zasobów poznawczych

Powiązane tematy

#pamiec #psychologia