Nazwa dzieła-Autor-Muzeum

Pytanie 1
Podaj nazwę, autora dzieła i nazwę muzeum, w którym się znajduje(np. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Luwr Paryż)
Pytanie 2
Podaj nazwę, autora dzieła i nazwę muzeum, w którym się znajduje(np. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Luwr Paryż)
Pytanie 3
Podaj nazwę, autora dzieła i nazwę muzeum, w którym się znajduje(np. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Luwr Paryż)
Pytanie 4
Podaj nazwę, autora dzieła i nazwę muzeum, w którym się znajduje(np. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Luwr Paryż)
Pytanie 5
Podaj nazwę, autora dzieła i nazwę muzeum, w którym się znajduje(np. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Luwr Paryż)
Dalej