Test z języka polskiego

Romeo i Julia - test znajomości lektury

Test wiedzy ze znajomości lektury Romeo I Julia Williama Szekspira.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 31730 razy