Test z geografii

Klasa 8, dział 2 - Afryka

Test sprawdzający wiedzę na temat Afryki. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i gospodarki Afrykańskiej. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 112119 razy