Test: Wenecja - Manieryzm

Strona 1

Pytanie 1
To ......... ......... ........... w ....... (miasto).
Pytanie 2
To ....... .. ......... (nazywana także Libreria Marciana, Liberia Vecchia -tł. stara biblioteka) w ............ (miasto). Jest dziełem ........ ............ (architekt)
!!!!!
Pytanie 3
To .... .. ...... w ......(miasto).
Pytanie 4
To ........... .. .......... w .........(miasto).

Architekt (tej budowli) to ......... ...........
!!!!!!!!
Pytanie 5
To jest plan tego kościoła (il Redentore).
Pytanie 6
To ..... ......... ........ (tł. świetego Jerzego Wielkiego) w .........(miasto).

Architektem jest ....... ...........
!!!!!!!!