Terminologia GRECJA  pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą test

Terminologia GRECJA pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą, test z historii sztuki

Pojęcia, które wystąpią w teście:

abakus, agora, akant, akropol, akroterion (naszczytnik), amazonomachia, amfiteatr, amfora, anthemion, anty, architraw, astragal, attyka, baza, belkowanie, cela (naos), centaur, centauromachia, chryzelefantyna, echinus, enkaustyka, entasis, figura serpentinata, fryz, gigantomachia, gimnazjon, gzyms, herma, hydria, jajownik (wole oczy), kanelury, kapitel, kariatydy, kimation, kolumnada, kontrapost, kora, krater, krepidoma, kuros, lekyt, meander, metopa, mimetyzm, mit, monopteros, naos (cela), naszczytnik (akroterion), palmeta, porządek architektoniczny, porządek dorycki, porządek joński, porządek koryncki, półkolumna, propyleje, skarbiec, stela, stylobat, teatr, terakota, tryglif, trzon, tympanon, waza, waza dipylońska, wole oczy (jajownik), woluta, złoty podział (złote cięcie)

65 pytań Historia sztuki historiasztuki