Fiszki: Terminologia GRECJA pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą

65 fiszek Historia sztuki historiasztuki
Terminologia GRECJA  pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą

Fiszki z historii sztuki. Pojęcia, które wystąpią w teście:

abakus, agora, akant, akropol, akroterion (naszczytnik), amazonomachia, amfiteatr, amfora, anthemion, anty, architraw, astragal, attyka, baza, belkowanie, cela (naos), centaur, centauromachia, chryzelefantyna, echinus, enkaustyka, entasis, figura serpentinata, fryz, gigantomachia, gimnazjon, gzyms, herma, hydria, jajownik (wole oczy), kanelury, kapitel, kariatydy, kimation, kolumnada, kontrapost, kora, krater, krepidoma, kuros, lekyt, meander, metopa, mimetyzm, mit, monopteros, naos (cela), naszczytnik (akroterion), palmeta, porządek architektoniczny, porządek dorycki, porządek joński, porządek koryncki, półkolumna, propyleje, skarbiec, stela, stylobat, teatr, terakota, tryglif, trzon, tympanon, waza, waza dipylońska, wole oczy (jajownik), woluta, złoty podział (złote cięcie)