Test z lektur szkolnych

Nowele Sienkiewicza

sprawdzenie wiadomości z nowel Henryka Sienkiewicza
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2913 razy