Test: integracja europejska 3

Strona 1

Pytanie 1
podaj imię i nazwisko wysokiego przedstawiciela unii europejskiej ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Pytanie 2
wymień trzy koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
Pytanie 3
wymień 3 filary unii europejskiej na podstawie traktatu z maastricht i traktaru amsterdamskiego [odpowiedzi oddziel przecinkiem]
Pytanie 4
które miasto jest siedzibą trybunało sprawiedliwości?
Pytanie 5
która z instytucji ue pełni funkcję opiniodawczo-doradczą i kontrolną, ma siedzibę w strasburgu?
Pytanie 6
która z instytucji eu jest podstawowym organem prawodawczym ue?