Strona 1

integracja europejska 3

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
podaj imię i nazwisko wysokiego przedstawiciela unii europejskiej ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Pytanie 2
wymień trzy koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
Pytanie 3
wymień 3 filary unii europejskiej na podstawie traktatu z maastricht i traktaru amsterdamskiego [odpowiedzi oddziel przecinkiem]
Pytanie 4
które miasto jest siedzibą trybunało sprawiedliwości?
Pytanie 5
która z instytucji ue pełni funkcję opiniodawczo-doradczą i kontrolną, ma siedzibę w strasburgu?
Pytanie 6
która z instytucji eu jest podstawowym organem prawodawczym ue?
Pytanie 7
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady unii europejskiej
Pytanie 8
wymień 4 państwa kandydujące do ue [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]