Fiszki

integracja europejska 3

Test w formie fiszek Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 1886 razy
podaj imię i nazwisko wysokiego przedstawiciela unii europejskiej ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
catherine ashton
wymień trzy koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
federacyjna, konfederacyjna, unionistyczna
wymień 3 filary unii europejskiej na podstawie traktatu z maastricht i traktaru amsterdamskiego [odpowiedzi oddziel przecinkiem]
wspólnota europejska (unia gospodarcza i walutowa), wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
które miasto jest siedzibą trybunało sprawiedliwości?
luksemburg
która z instytucji ue pełni funkcję opiniodawczo-doradczą i kontrolną, ma siedzibę w strasburgu?
parlament europejski
która z instytucji eu jest podstawowym organem prawodawczym ue?
rada unii europejskiej
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady unii europejskiej
steven vanacker
wymień 4 państwa kandydujące do ue [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
chorwacja, islandia, macedonia, turcja
w którym roku Polska złożyła oficjalny wniosek o członkowstwo w ue?
1994
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady europejskiej
herman von rompuy
w którym roku euro zostałą wyłączną walutą obowiązującą w 12 państwach ue?
2002
w którym roku został podpisany tzw. traktat amsterdamski?
1997
wymień 3 symbole unii europejskiej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
flaga, hymn, paszport
wymień ojców integracji europejskiej [alfabetycznie, imiona i nazwiska, odpowiedzi oddziel spacją]
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak