Pytania i odpowiedzi

integracja europejska 3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 2255 razy
Pytanie 1
podaj imię i nazwisko wysokiego przedstawiciela unii europejskiej ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
catherine ashton
Pytanie 2
wymień trzy koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
federacyjna, konfederacyjna, unionistyczna
Pytanie 3
wymień 3 filary unii europejskiej na podstawie traktatu z maastricht i traktaru amsterdamskiego [odpowiedzi oddziel przecinkiem]
wspólnota europejska (unia gospodarcza i walutowa), wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
Pytanie 4
które miasto jest siedzibą trybunało sprawiedliwości?
luksemburg
Pytanie 5
która z instytucji ue pełni funkcję opiniodawczo-doradczą i kontrolną, ma siedzibę w strasburgu?
parlament europejski
Pytanie 6
która z instytucji eu jest podstawowym organem prawodawczym ue?
rada unii europejskiej
Pytanie 7
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady unii europejskiej
steven vanacker
Pytanie 8
wymień 4 państwa kandydujące do ue [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
chorwacja, islandia, macedonia, turcja
Pytanie 9
w którym roku Polska złożyła oficjalny wniosek o członkowstwo w ue?
1994
Pytanie 10
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady europejskiej
herman von rompuy
Pytanie 11
w którym roku euro zostałą wyłączną walutą obowiązującą w 12 państwach ue?
2002
Pytanie 12
w którym roku został podpisany tzw. traktat amsterdamski?
1997
Pytanie 13
wymień 3 symbole unii europejskiej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
flaga, hymn, paszport
Pytanie 14
wymień ojców integracji europejskiej [alfabetycznie, imiona i nazwiska, odpowiedzi oddziel spacją]
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak