Co wiesz o Adamie Mickiewiczu?, test online. Biografia.

życie i twórczość A. Mickiewicza Test wiedzy online biograficzny. Test składa się z 36 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Co wiesz o Adamie Mickiewiczu?"

1) Kiedy powstał "Pan Tadeusz"?
2) Gdzie powstał "Pan Tadeusz"?
3) Pełny tytuł "Pana Tadeusza" brzmi:
(uwzględniane są duże i małe litery oraz znaki interpunkcyjne!)
4) Kto w "Panu Tadeuszu" grał na rogach?
5) Kto w "Panu Tadeuszu" grał na cymbałach?
6) Skąd pochodzi ten cytat - "...Daj mi rząd dusz..."?
7) Skąd pochodzi ten cytat - "...O wieści gminna! Ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty..."?
8) Który z utworów Adama Mickiewicza poprzedzony jest mottem: "Musicie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walki...trzeba być lisem albo lwem..."?
9) Kto był mężem Aldony?
10) Jakimi słowami zaczyna się wiersz "Do M..."?
11) W jakim klasztorze byli przetrzymywani studenci przedstawieni w "Dziadach" Adama Mickiewicza?
12) Jakie imię nosi poeta z III części "Dziadów" A. Mickiewicza?
13) Kim była poślubiona przez Adama Mickiewicza młoda kobieta, o której powiedział: "...śmiała na wszystkie niewygody, poprzestająca na małym, zawsze wesoła..."?
(Podaj imię i nazwisko)
14) Kto wypowiada te słowa: "...Stokroć przeklęta niech będzie godzina, w której od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu..."?
(podaj imię i nazwisko)
15) Gdzie zmarł Adam Mickiewicz?
16) Kiedy odbył się drugi pogrzeb A. Mickiewicza?
(podaj rok)
17) Gdzie odbył się drugi pogrzeb A. Mickiewicza?
18) W jakim utworze - "...grzybów było w bród..."?
(podaj tytuł)
19) Jak nazywa się monolog Konrada?
20) Od kogo A. Mickiewicz usłyszał w Weimarze następującą opinię: "Jest pan najwybitniejszym poetą polskim"?
(podaj nazwisko osoby)
21) Któremu papieżowi Adam Mickiewicz złożył wizytę?
22) Redaktorem jakiego dziennika paryskiego był Adam Mickiewicz?
23) Jaką nazwę nosi uczelnia, w której A. Mickiewicz wykładał literaturę słowiańską?
24) Ile dzieci urodziło się ze związku Adama Mickiewicza i Celiny Szymanowskiej?
(wpisz cyfrę)
25) Jaki tytuł nosił wiersz, w którym powtarza się pytanie: "...czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie..."?
26) Jak brzmi drugie imię A. Mickiewicza?
27) Jaki tytuł nosi utwór, w którym występuje Litawor?
28) Na jaką chorobę zmarł Adam Mickiewicz?
29) Jaki gatunek literacki reprezentuje "Konrad Wallenrod"?
30) Kto mógł powiedzieć po latach o Adamie Mickiewiczu takie słowa - "Ja go wciąż widzę takim, jak wtenczas, młodym z czarną czupryną, z oczami, które raz były niebieskie, raz zielonkawe to znów ciemne i połyskliwe. Takiż to on jest teraz? Czybym go poznała?"?
31) Skąd pochodzą te słowa: "Jedźmy - nikt nie woła"?
(podaj tytuł)
32) Skąd pochodzą te słowa: "Tańce, hulanki, swawole..."
(podaj tytuł)
33) Jak nazywała się karczma w pobliżu Zaosia, w której prawdopodobnie urodził się Adam Mickiewicz?
34) Jaką kobietę poznał Adam Mickiewicz w Rosji, od której przed wyjazdem do Niemiec otrzymał listy polecające do J.W. Goethego i F. Mendelssohna?
(podaj imię i nazwisko)
35) Jak brzmi panieńskie nazwisko Marii Putkamerowej?
36) Co rozpoczyna "Pana Tadeusza"?