starożytność: egipt, kultura morza egejskiego, grecja, etruskowie oraz rzym

Podaj nazwę.
Religia wyznawana przez starożytnych Egipcjan to?
Zasada według której tworzono sztukę
Jak nazywały się monumentalne wieże tworzące wejście do świątyni Starożytnego Egiptu?
główne pomieszczenie starogreckiego domu, poprzedzone przedsionkiem, o ścianach bocznych zakończonych antami, w jego środkowej części znajdowało się palenisko..
Dalej
Pozostało 19 stron