Pytania i odpowiedzi

Miasta-państwa Mezopotamii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający wiedzę o Mezopotamii - pierwszej cywilizacji świata, przeznaczony dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 37184 razy
Pytanie 1
Mezopotamia leży w dorzeczu dwóch rzek. Są to:
Tygrys
Eufrat
Pytanie 2
Lud, który osiedlił się w dolnej Mezopotamii, tworząc pierwszą cywilizację, to:
Sumerowie
Pytanie 3
Jak nazywał się władca Babilonii, który utworzył surowy kodeks prawa?
Hammurabi
Pytanie 4
Które z podanych osiągnięć cywilizacyjnych są dokonaniami Sumerów?
system matematyczny oparty o liczbę 60
pismo klinowe
koło
żagiel
Pytanie 5
Które z podanych poniżej dzieł powstało w czasach mezopotamskich?
"Epos o Gilgameszu"
Pytanie 6
Jaką nazwę nosi budowla przedstawiona na ilustracji?
Zikkurat
Pytanie 7
Czym jest "Sztandar z Ur"?
skrzynią
Pytanie 8
Kiedy zaczęły powstawać pierwsze państwa sumeryjskie?
około 3500 r. p.n.e.
Pytanie 9
Które pojęcie nie określa starożytnej Mezopotamii?
Dar Nilu
Pytanie 10
Bóg w mezopotamskiej religii, władca nieba, to:
Anu
Pytanie 11
Ustrój panujący w Mezopotamii to:
monarchia
Pytanie 12
Co znajdowało się w centrach mezopotamskich miast?
świątynia
Pytanie 13
Uszereguj strukturę społeczeństwa w Mezopotamii zaczynając od osoby najważniejszej:
1
Król
2
Kapłani
3
Urzędnicy
4
Rzemieślnicy
5
Chłopi
6
Niewolnicy
Pytanie 14
Za szczyt rozkwitu Babilonii uważa się:
XVIII wiek p.n.e.
Pytanie 15
Która cywilizacja stworzyła dwunastomiesięczny kalendarz, z siedmiodniowym tygodniem?
Babilończycy