Główne mechanizmy obrony ego, test online. Psychologia.

Test dla studentów z psychologii.

Psychologia, Studia. Test składa się z 11 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Główne mechanizmy obrony ego".

Test przygotowujący do egzaminu z Biologicznych podstaw zachowań / biologicznych mechanizmów zachowań w części 1. przedmiotu.
Psychologia, Studia
47
#bpz #bmz #zachowania #zachowań #psychologia #test #egzamin #biologiczne #podstawy #mechanizmy
Psychologia, Studia
24
#psychologia #psychologiaspoleczna
Psychologia, Studia
9
Psychologiczne pojęcia i zagadnienia dotyczące pamięci.
Psychologia, Studia
13
#pamiec #psychologia
Psychologia, Studia
15
#psychologia #psychometria

Pytania zawarte w teście