Fiszki

Co wiesz o Adamie Mickiewiczu?

Test w formie fiszek życie i twórczość A. Mickiewicza
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 4159 razy
Kiedy powstał "Pan Tadeusz"?
w 1834 roku
w 1833 roku
w 1832 roku
w 1835 roku
w 1834 roku
Gdzie powstał "Pan Tadeusz"?
w Paryżu
w Zaosiu
w Moskwie
w Odessie
w Paryżu
Pełny tytuł "Pana Tadeusza" brzmi:
(uwzględniane są duże i małe litery oraz znaki interpunkcyjne!)
Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we 12 księgach.
Kto w "Panu Tadeuszu" grał na rogach?
Wojski
Kto w "Panu Tadeuszu" grał na cymbałach?
Jankiel
Skąd pochodzi ten cytat - "...Daj mi rząd dusz..."?
z Dziadów część III
z Sonetów krymskich
z Konrada Wallenroda
z Dziadów część II
z Grażyny
z Dziadów część III
Skąd pochodzi ten cytat - "...O wieści gminna! Ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty..."?
z Pana Tadeusza
z Sonetów krymskich
z Konrada Wallenroda
z Grażyny
z Dziadów część IV
z Konrada Wallenroda
Który z utworów Adama Mickiewicza poprzedzony jest mottem: "Musicie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walki...trzeba być lisem albo lwem..."?
Konrad Wallenrod
Kto był mężem Aldony?
Konrad Wallenrod
Jakimi słowami zaczyna się wiersz "Do M..."?
Precz z moich oczu!...
Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Precz z mej pamięci!...
Precz z mego serca!...
Precz z moich oczu!...
W jakim klasztorze byli przetrzymywani studenci przedstawieni w "Dziadach" Adama Mickiewicza?
w Klasztorze Ojców Bazylianów
Jakie imię nosi poeta z III części "Dziadów" A. Mickiewicza?
Gustaw
Kim była poślubiona przez Adama Mickiewicza młoda kobieta, o której powiedział: "...śmiała na wszystkie niewygody, poprzestająca na małym, zawsze wesoła..."?
(Podaj imię i nazwisko)
Celina Szymanowska
Kto wypowiada te słowa: "...Stokroć przeklęta niech będzie godzina, w której od wrogów zmuszony chwycę się tego sposobu..."?
(podaj imię i nazwisko)
Konrad Wallenrod
Gdzie zmarł Adam Mickiewicz?
w Odessie
w Moskwie
w Konstantynopolu
w Paryżu
w Konstantynopolu
Kiedy odbył się drugi pogrzeb A. Mickiewicza?
(podaj rok)
1890
Gdzie odbył się drugi pogrzeb A. Mickiewicza?
w Krakowie
w Warszawie
w Lwowie
w Wilnie
w Krakowie
W jakim utworze - "...grzybów było w bród..."?
(podaj tytuł)
Pan Tadeusz
Jak nazywa się monolog Konrada?
Wielka Improwizacja
Od kogo A. Mickiewicz usłyszał w Weimarze następującą opinię: "Jest pan najwybitniejszym poetą polskim"?
(podaj nazwisko osoby)
Goethe