Strona 3

Klasa 8, dział 4 - Australia i Oceania

Pytanie 17
Zaznacz rzeki Australii tworzące największy system rzeczny.
Murray
Cooper Creek
Darling
Mitchell
Sepik
Pytanie 18
Która strefa klimatu w Australii cechuje się wysoką sumą opadów w okresie letnim i wysoką temperaturą. W obszarach o tym klimacie można spotkać lasy monsunowe i namorzynowe.
zwrotnikowego
podzwrotnikowego śródziemnomorskiego
podrównikowego suchego
podrównikowego
Pytanie 19
Największą pustynią Australii jest:
Pustynia Gibsona
Wielka Pustynia Piaszczysta
Pustynia Simpsona
Wielka Pustynia Wiktorii
Pytanie 20
Zaznacz zdania prawdziwe.
Tylko nieznaczna część wysp Oceanii ma pochodzenie wulkaniczne.
Fałsz
Południowa część kontynentu australijskiego znajduje się w strefie klimatów podzwrotnikowych i umiarkowanych ciepłych.
Prawda
Australijskimi endemitami są eukaliptusy.
Prawda
Pytanie 21
Podaj nazwę państwa znajdującego się na kontynencie australijskim.
Pytanie 22
Zaznacz zdania prawdziwe.
Australia zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem eksportu rud żelaza.
Prawda
W Australii wydobywa się uran, złoto, nikiel i mangan.
Prawda
Chów trzody chlewnej stanowi główną część hodowli zwierząt w Australii.
Fałsz
Australia jest jednym z wiodących producentów wina na świecie.
Prawda
Australia zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem eksportu węgla kamiennego.
Fałsz
Pytanie 23
Zaznacz dwóch największych odbiorców surowców wydobywanych w Australii:
Chiny
Brazylia
Wielka Brytania
USA
RPA
Indie
Pytanie 24
Jaki procent australijskiego społeczeństwa stanowią aborygeni?
około 5%
około 3%
około 1%
około 9%
Pytanie 25
Zaznacz zdania prawdziwe.
Za brak udziału w wyborach grozi kara więzienia.
Fałsz
W Australii udział w wyborach jest obowiązkowy.
Prawda
Związek Australijski jest państwem wyludniającym się.
Fałsz