Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 4 - Australia i Oceania

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziały 4 dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 12983 razy
Pytanie 1
Organizmy, które można spotkać wyłącznie w jednym regionie świata to:
endemity
Pytanie 2
Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii?
Najwyższym szczytem jest
Góra Kościuszki
a jego wysokość to
2228
m n.p.m.
Pytanie 3
Czym są baseny artezyjskie?
wielkimi zbiornikami wód podziemnych
Pytanie 4
Jak nazywa się największe jezioro Australii?
Eyre
Pytanie 5
W ilu strefach klimatycznych leży Australia?
czterech
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Australia jest najsłabiej zaludnionym kontynentem spośród wszystkich zamieszkałych.
Prawda
Ludność Australii to około 45 mln ludzi.
Fałsz
Prąd Zachodnioaustralijski jest morskim prądem ciepłym.
Fałsz
W Australii nie występuje strefa klimatów umiarkowanych.
Fałsz
Najludniejszym miastem Australii jest Sydney.
Prawda
Pytanie 7
Jaka część Australijczyków żyje w miastach?
Ponad
85%
ludności tego państwa zamieszkuje w obszarach zurbanizowanych.
Pytanie 8
Zaznacz dwa najbardziej zaludnione stany Australii.
Nowa Południowa Walia
Wiktoria
Pytanie 9
Ile wynosi gęstość zaludnienia Australii?
3 os./km2
Pytanie 10
Zaznacz regiony geograficzne należące do Oceanii.
Melanezja
Mikronezja
Polinezja
Nowa Zelandia
Pytanie 11
Wyspa koralowa w kształcie pierścienia lub ciąg takich wysp nazywamy:
atolem
Pytanie 12
Największą część użytkowanej ziemi w Australii stanowią:
łąki i pastwiska
Pytanie 13
Podstawą australijskiego rolnictwa jest:
chów zwierząt
Pytanie 14
Kamienne posągi na Wyspie Wielkanocnej nazywają się:
moai
Pytanie 15
Jak Polinezyjczycy nazywają Wyspę Wielkanocną?
Rapa Nui
Pytanie 16
Podstawą australijskiej gospodarki są:
usługi

Usługi w Australii generują ponad 70% PKB i zapewniają zatrudnienie około 75% wszystkich pracujących Australijczyków.

Pytanie 17
Zaznacz rzeki Australii tworzące największy system rzeczny.
Murray
Darling
Pytanie 18
Która strefa klimatu w Australii cechuje się wysoką sumą opadów w okresie letnim i wysoką temperaturą. W obszarach o tym klimacie można spotkać lasy monsunowe i namorzynowe.
podrównikowego
Pytanie 19
Największą pustynią Australii jest:
Wielka Pustynia Wiktorii
Pytanie 20
Zaznacz zdania prawdziwe.
Australijskimi endemitami są eukaliptusy.
Prawda
Południowa część kontynentu australijskiego znajduje się w strefie klimatów podzwrotnikowych i umiarkowanych ciepłych.
Prawda
Tylko nieznaczna część wysp Oceanii ma pochodzenie wulkaniczne.
Fałsz
Pytanie 21
Podaj nazwę państwa znajdującego się na kontynencie australijskim.
Związek Australijski
Pytanie 22
Zaznacz zdania prawdziwe.
Australia zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem eksportu rud żelaza.
Prawda
Australia zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem eksportu węgla kamiennego.
Fałsz
W Australii wydobywa się uran, złoto, nikiel i mangan.
Prawda
Australia jest jednym z wiodących producentów wina na świecie.
Prawda
Chów trzody chlewnej stanowi główną część hodowli zwierząt w Australii.
Fałsz
Pytanie 23
Zaznacz dwóch największych odbiorców surowców wydobywanych w Australii:
Chiny
Indie
Pytanie 24
Jaki procent australijskiego społeczeństwa stanowią aborygeni?
około 3%
Pytanie 25
Zaznacz zdania prawdziwe.
W Australii udział w wyborach jest obowiązkowy.
Prawda
Za brak udziału w wyborach grozi kara więzienia.
Fałsz
Związek Australijski jest państwem wyludniającym się.
Fałsz