Fiszki

Klasa 8, dział 4 - Australia i Oceania

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziały 4 dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 12043 razy
Organizmy, które można spotkać wyłącznie w jednym regionie świata to:
endemity
Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii?
Najwyższym szczytem jest
. . . . . . . .
a jego wysokość to
. . . . . . . .
m n.p.m.
Najwyższym szczytem jest Góra Kościuszki a jego wysokość to 2228 m n.p.m.
Czym są baseny artezyjskie?
głębokimi kanionami przez które płynęła woda miliony lat temu
skupiskiem słodkich wód na południu Australii, które nie mieszają się z wodami oceanicznymi
sztucznie budowanymi zbiornikami retencyjnymi magazynującymi deszczówkę
wielkimi zbiornikami wód podziemnych
wielkimi zbiornikami wód podziemnych
Jak nazywa się największe jezioro Australii?
Eyre
W ilu strefach klimatycznych leży Australia?
dwóch
pięciu
trzech
czterech
czterech
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Australia jest najsłabiej zaludnionym kontynentem spośród wszystkich zamieszkałych.
2. Ludność Australii to około 45 mln ludzi.
3. Prąd Zachodnioaustralijski jest morskim prądem ciepłym.
4. W Australii nie występuje strefa klimatów umiarkowanych.
5. Najludniejszym miastem Australii jest Sydney.
1. Australia jest najsłabiej zaludnionym kontynentem spośród wszystkich zamieszkałych.
2. Najludniejszym miastem Australii jest Sydney.
Jaka część Australijczyków żyje w miastach?
Ponad
. . . . . . . .
ludności tego państwa zamieszkuje w obszarach zurbanizowanych.
Ponad 85% ludności tego państwa zamieszkuje w obszarach zurbanizowanych.
Zaznacz dwa najbardziej zaludnione stany Australii.
Queensland
Nowa Południowa Walia
Wiktoria
Tasmania
Australia Zachodnia
Terytorium Północne
Nowa Południowa Walia
Wiktoria
Ile wynosi gęstość zaludnienia Australii?
19 os./km2
7 os./km2
12 os./km2
3 os./km2
3 os./km2
Zaznacz regiony geograficzne należące do Oceanii.
Tasmania
Polinezja
Melanezja
Mikronezja
Nowa Zelandia
Indonezja
Tomini
Nan Madol
Polinezja
Melanezja
Mikronezja
Nowa Zelandia
Wyspa koralowa w kształcie pierścienia lub ciąg takich wysp nazywamy:
atolem
Największą część użytkowanej ziemi w Australii stanowią:
łąki i pastwiska
lasy
grunty orne
nieużytki
łąki i pastwiska
Podstawą australijskiego rolnictwa jest:
chów zwierząt
uprawa rolna
chów zwierząt
Kamienne posągi na Wyspie Wielkanocnej nazywają się:
moai
Jak Polinezyjczycy nazywają Wyspę Wielkanocną?
Rapa Nui
Podstawą australijskiej gospodarki są:
przemysł
rolnictwo
usługi
usługi

Usługi w Australii generują ponad 70% PKB i zapewniają zatrudnienie około 75% wszystkich pracujących Australijczyków.

Zaznacz rzeki Australii tworzące największy system rzeczny.
Sepik
Mitchell
Murray
Cooper Creek
Darling
Murray
Darling
Która strefa klimatu w Australii cechuje się wysoką sumą opadów w okresie letnim i wysoką temperaturą. W obszarach o tym klimacie można spotkać lasy monsunowe i namorzynowe.
zwrotnikowego
podzwrotnikowego śródziemnomorskiego
podrównikowego suchego
podrównikowego
podrównikowego
Największą pustynią Australii jest:
Pustynia Simpsona
Wielka Pustynia Wiktorii
Wielka Pustynia Piaszczysta
Pustynia Gibsona
Wielka Pustynia Wiktorii
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Australijskimi endemitami są eukaliptusy.
2. Południowa część kontynentu australijskiego znajduje się w strefie klimatów podzwrotnikowych i umiarkowanych ciepłych.
3. Tylko nieznaczna część wysp Oceanii ma pochodzenie wulkaniczne.
1. Australijskimi endemitami są eukaliptusy.
2. Południowa część kontynentu australijskiego znajduje się w strefie klimatów podzwrotnikowych i umiarkowanych ciepłych.
Podaj nazwę państwa znajdującego się na kontynencie australijskim.
Związek Australijski
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Australia zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem eksportu rud żelaza.
2. Australia zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem eksportu węgla kamiennego.
3. W Australii wydobywa się uran, złoto, nikiel i mangan.
4. Australia jest jednym z wiodących producentów wina na świecie.
5. Chów trzody chlewnej stanowi główną część hodowli zwierząt w Australii.
1. Australia zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod względem eksportu rud żelaza.
2. W Australii wydobywa się uran, złoto, nikiel i mangan.
3. Australia jest jednym z wiodących producentów wina na świecie.
Zaznacz dwóch największych odbiorców surowców wydobywanych w Australii:
Indie
Wielka Brytania
Chiny
USA
Brazylia
RPA
Indie
Chiny
Jaki procent australijskiego społeczeństwa stanowią aborygeni?
około 1%
około 3%
około 5%
około 9%
około 3%
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. W Australii udział w wyborach jest obowiązkowy.
2. Za brak udziału w wyborach grozi kara więzienia.
3. Związek Australijski jest państwem wyludniającym się.
1. W Australii udział w wyborach jest obowiązkowy.