Strona 1

Klasa 8, dział 4 - Australia i Oceania

Pytanie 1
Organizmy, które można spotkać wyłącznie w jednym regionie świata to:
Pytanie 2
Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii?
Najwyższym szczytem jest
Góra Kościuszki
a jego wysokość to
2228
m n.p.m.
Pytanie 3
Czym są baseny artezyjskie?
skupiskiem słodkich wód na południu Australii, które nie mieszają się z wodami oceanicznymi
sztucznie budowanymi zbiornikami retencyjnymi magazynującymi deszczówkę
głębokimi kanionami przez które płynęła woda miliony lat temu
wielkimi zbiornikami wód podziemnych
Pytanie 4
Jak nazywa się największe jezioro Australii?
Pytanie 5
W ilu strefach klimatycznych leży Australia?
czterech
dwóch
pięciu
trzech
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Prąd Zachodnioaustralijski jest morskim prądem ciepłym.
Fałsz
Najludniejszym miastem Australii jest Sydney.
Prawda
Ludność Australii to około 45 mln ludzi.
Fałsz
Australia jest najsłabiej zaludnionym kontynentem spośród wszystkich zamieszkałych.
Prawda
W Australii nie występuje strefa klimatów umiarkowanych.
Fałsz
Pytanie 7
Jaka część Australijczyków żyje w miastach?
Ponad
85%
ludności tego państwa zamieszkuje w obszarach zurbanizowanych.
Pytanie 8
Zaznacz dwa najbardziej zaludnione stany Australii.
Queensland
Wiktoria
Terytorium Północne
Australia Zachodnia
Tasmania
Nowa Południowa Walia