Strona 1

Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Pytanie 1
Który zagraniczy polityk był za utworzeniem niezalżnego od komunistów Pańastwa Polskiego? (imię nazwisko)
Pytanie 2
W której Konferencji Wielkiej Trójki ustalono podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne?
W Theranie
W Jałcie
W Poczdamie
Pytanie 3
Kim byli cichociemni?
przerzucani z W. Brytanii specjalnie wyszkoleni oficefowie
ukryci przywódcy kraju
sprzedawcy dolarów
żołnierze Ak działający w podziemu
Pytanie 4
Gdzie i kiedy po praz pierwszy użyto sformuowania "żelazna kurtyna"?(miejsce.dzień.miesiąc.rok)
Pytanie 5
Podaj 3 wydarzenia z 22 lipca (1944, 1952, 1983)
Pytanie 6
Rozszyfruj skrót PZPR
Pytanie 7
Czym była Dkotryna Trumana?
polityka powstrzymania komunizmu
akceptacją komunistów
polityka rozszerzania komunizmu na państwa Europy Zachodniej
Pytanie 8
Jakim terminem określano ziemi przyłączone do Polaki w 1945 r ? (z dużych liter)