Fiszki

Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Test w formie fiszek Polska lat 1944-1989
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2896 razy
Który zagraniczy polityk był za utworzeniem niezalżnego od komunistów Pańastwa Polskiego? (imię nazwisko)
Winston Churchill
W której Konferencji Wielkiej Trójki ustalono podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne?
W Poczdamie
W Theranie
W Jałcie
W Poczdamie
Kim byli cichociemni?
żołnierze Ak działający w podziemu
sprzedawcy dolarów
ukryci przywódcy kraju
przerzucani z W. Brytanii specjalnie wyszkoleni oficefowie
przerzucani z W. Brytanii specjalnie wyszkoleni oficefowie
Gdzie i kiedy po praz pierwszy użyto sformuowania "żelazna kurtyna"?(miejsce.dzień.miesiąc.rok)
Fulton.5.03.1946
Podaj 3 wydarzenia z 22 lipca (1944, 1952, 1983)
Manifest PKWN, Konstytucja PPL, Zakończenie stanu wojennego
Rozszyfruj skrót PZPR
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Czym była Dkotryna Trumana?
polityka powstrzymania komunizmu
polityka rozszerzania komunizmu na państwa Europy Zachodniej
akceptacją komunistów
polityka powstrzymania komunizmu
Jakim terminem określano ziemi przyłączone do Polaki w 1945 r ? (z dużych liter)
Ziemie Odzyskane
Jakim aparatem przymusu dysponowała PPR?(3 poprawne)
NKWD
UB
SB
Armia Czerowna
MO
MBP
UB
MO
MBP
Co oznaczał skrót NKWD?
Narodowy Komisariat Wewnętrzej Demokracji
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
Kto wprowadził Reformę rolną?
PKWN
Na których rzekach opierała sie zachodnia granica?(Nazwapierwszej, Nazwa Drugiej)
Odra, Nysa Łużycka
Jakie organizacje powstałe po wojnie skupiały dawnych członków AK?(2 poprawne)
NSZ
ZPP
PKWN
WiN
NKWD
NSZ
WiN
Kiedy dokładnie odbyło się Referendum?(dzień.miesiąc.rok)
30.06.1946
Jak do głosowania zachęcało PSL?
3 razy NIE
1 raz NIE, 2 razy TAK
3 razy TAK
2 razy NIE, 1 raz TAK
1 raz NIE, 2 razy TAK