Fiszki

Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Test w formie fiszek Polska lat 1944-1989
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2470 razy
Który zagraniczy polityk był za utworzeniem niezalżnego od komunistów Pańastwa Polskiego? (imię nazwisko)
Winston Churchill
W której Konferencji Wielkiej Trójki ustalono podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne?
W Jałcie
W Theranie
W Poczdamie
W Poczdamie
Kim byli cichociemni?
przerzucani z W. Brytanii specjalnie wyszkoleni oficefowie
żołnierze Ak działający w podziemu
ukryci przywódcy kraju
sprzedawcy dolarów
przerzucani z W. Brytanii specjalnie wyszkoleni oficefowie
Gdzie i kiedy po praz pierwszy użyto sformuowania "żelazna kurtyna"?(miejsce.dzień.miesiąc.rok)
Fulton.5.03.1946
Podaj 3 wydarzenia z 22 lipca (1944, 1952, 1983)
Manifest PKWN, Konstytucja PPL, Zakończenie stanu wojennego
Rozszyfruj skrót PZPR
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Czym była Dkotryna Trumana?
polityka powstrzymania komunizmu
akceptacją komunistów
polityka rozszerzania komunizmu na państwa Europy Zachodniej
polityka powstrzymania komunizmu
Jakim terminem określano ziemi przyłączone do Polaki w 1945 r ? (z dużych liter)
Ziemie Odzyskane
Jakim aparatem przymusu dysponowała PPR?(3 poprawne)
Armia Czerowna
UB
MO
NKWD
SB
MBP
UB
MO
MBP
Co oznaczał skrót NKWD?
Narodowy Komisariat Wewnętrzej Demokracji
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
Kto wprowadził Reformę rolną?
PKWN
Na których rzekach opierała sie zachodnia granica?(Nazwapierwszej, Nazwa Drugiej)
Odra, Nysa Łużycka
Jakie organizacje powstałe po wojnie skupiały dawnych członków AK?(2 poprawne)
NKWD
NSZ
ZPP
WiN
PKWN
NSZ
WiN
Kiedy dokładnie odbyło się Referendum?(dzień.miesiąc.rok)
30.06.1946
Jak do głosowania zachęcało PSL?
1 raz NIE, 2 razy TAK
3 razy TAK
3 razy NIE
2 razy NIE, 1 raz TAK
1 raz NIE, 2 razy TAK