Pytania i odpowiedzi

Historia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Polska lat 1944-1989
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2896 razy
Pytanie 1
Który zagraniczy polityk był za utworzeniem niezalżnego od komunistów Pańastwa Polskiego? (imię nazwisko)
Winston Churchill
Pytanie 2
W której Konferencji Wielkiej Trójki ustalono podział Niemiec na 4 strefy okupacyjne?
W Poczdamie
Pytanie 3
Kim byli cichociemni?
przerzucani z W. Brytanii specjalnie wyszkoleni oficefowie
Pytanie 4
Gdzie i kiedy po praz pierwszy użyto sformuowania "żelazna kurtyna"?(miejsce.dzień.miesiąc.rok)
Fulton.5.03.1946
Pytanie 5
Podaj 3 wydarzenia z 22 lipca (1944, 1952, 1983)
Manifest PKWN, Konstytucja PPL, Zakończenie stanu wojennego
Pytanie 6
Rozszyfruj skrót PZPR
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Pytanie 7
Czym była Dkotryna Trumana?
polityka powstrzymania komunizmu
Pytanie 8
Jakim terminem określano ziemi przyłączone do Polaki w 1945 r ? (z dużych liter)
Ziemie Odzyskane
Pytanie 9
Jakim aparatem przymusu dysponowała PPR?(3 poprawne)
MBP
UB
MO
Pytanie 10
Co oznaczał skrót NKWD?
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
Pytanie 11
Kto wprowadził Reformę rolną?
PKWN
Pytanie 12
Na których rzekach opierała sie zachodnia granica?(Nazwapierwszej, Nazwa Drugiej)
Odra, Nysa Łużycka
Pytanie 13
Jakie organizacje powstałe po wojnie skupiały dawnych członków AK?(2 poprawne)
WiN
NSZ
Pytanie 14
Kiedy dokładnie odbyło się Referendum?(dzień.miesiąc.rok)
30.06.1946
Pytanie 15
Jak do głosowania zachęcało PSL?
1 raz NIE, 2 razy TAK