Strona 1

Grażyna

Pytanie 1
Mężem Grażyny był:
Rymwid
Litawor
Pytanie 2
Akcja utworu dzieje się w
na początku XV w.
pod koniec XIV w.
pod koniec XIII w.
na początku XIV w.
Pytanie 3
Jakim gatunkiem literackim jest "Grażyna"?
dramat
poemat heroikomiczny
nowela
powieść poetycka
Pytanie 4
Czy "Grażyna" jest utworem synkretycznym?
tak
nie
Pytanie 5
Co stało się przyczyną zawarcia sojuszu pomiędzy Krzyżakami a Litaworem?
ultimatum postawione Litaworowi przez Krzyżaków
obłęd Litawora
niedotrzymanie obietnicy przekazania ziemi lidzkiej przez Witolda
przekonanie Litawora o słuszności krzyżackiego postępowania
Pytanie 6
Komu w pierwszej kolejności Litawor przekazuje informacje odnośnie sojuszu z Krzyżakami?
Grażynie
Rymwidowi
Pytanie 7
Co spowodowało konflikt na linii Litawor - Krzyżacy?
odprawienie posłów krzyżackich
zabójstwo posłów krzyżackich
złupienie przez litwinów konwoju krzyżackiego
Pytanie 8
Kto w dniu bitwy poprowadził atak na Krzyżaków?
Grażyna
Rymwid
Litawor