ikonografia

Pytanie 1
rozpoznaj świętego/ą
Pytanie 2
rozpoznaj świętego/ą
Pytanie 3
rozpoznaj świętego/ą
Pytanie 4
rozpoznaj świętego/ą
Pytanie 5
rozpoznaj świętego/ą
Dalej