Test: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy

Strona 1

Pytanie 1
W którym roku powstała Europejska konwencja o obywatelstwie?
Pytanie 2
Jednostka organizacyjne Trybunału to
mała izba trybunału
Rzecznik praw obywatelskich
Komitet trzech sędziów
Pytanie 3
Ile państw wchodzi w jej skład?
46
Pytanie 4
Czy można zgłosić skargę indywidualną dotyczącą praw opieki nad dziećmi?
nie
tak
Pytanie 5
Kto rozpatruje skargę indywidualną do ETPC ?
Komitet trzech sędziów
Pytanie 6
Kto ma nadzór nad wykonywaniem orzeczeń ?
Komitet Ministrów