Fiszki

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy

Test w formie fiszek Ochrona praw człowieka w Radzie Europy
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1773 razy
W którym roku powstała Europejska konwencja o obywatelstwie?
1997
Jednostka organizacyjne Trybunału to
Komitet trzech sędziów
mała izba trybunału
Rzecznik praw obywatelskich
Komitet trzech sędziów
Ile państw wchodzi w jej skład?
46
Czy można zgłosić skargę indywidualną dotyczącą praw opieki nad dziećmi?
tak
nie
tak
Kto rozpatruje skargę indywidualną do ETPC ?
Komitet trzech sędziów
Kto ma nadzór nad wykonywaniem orzeczeń ?
Komitet Ministrów