Pytania i odpowiedzi

Ochrona praw człowieka w Radzie Europy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1961 razy
Pytanie 1
W którym roku powstała Europejska konwencja o obywatelstwie?
1997
Pytanie 2
Jednostka organizacyjne Trybunału to
Komitet trzech sędziów
Pytanie 3
Ile państw wchodzi w jej skład?
Pytanie 4
Czy można zgłosić skargę indywidualną dotyczącą praw opieki nad dziećmi?
tak
Pytanie 5
Kto rozpatruje skargę indywidualną do ETPC ?
Pytanie 6
Kto ma nadzór nad wykonywaniem orzeczeń ?