Generacje praw człowieka 2, test z WOSu

Generacje praw człowieka Test maturalny z WOSu. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Generacje praw człowieka 2"

1) Która to generacja:prawo do pokoju?
2) Która to generacja:prawo do nauki
3) Która to generacja:prawo do rozwoju
4) Która to generacja:wolność od tortur
5) Która to generacja:bierne i czynne prawo wyborcze?
6) Która to generacja:prawo do zrzeszania się?
7) Która to generacja:prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym?
8) Która to generacja:wolność osobista
9) Która to generacja:prawo do demokracji
10) Która to generacja:prawo do informacji?
11) Która to generacja:prawo do pracy i wynagrodzenia?
12) Która to generacja:prawo do życia?
13) Która to generacja:prawo do zabezpieczenia społecznego?
14) Która to generacja:prawo do skargi na organy państwa?
15) Która to generacja:prawo do pomocy humanitarnej?
16) Która to generacja:równość wobec prawa?
17) Która to generacja:prawo du wypoczynku?
18) Która to generacja:prawo do własności?
19) Która to generacja:prawo do zdrowego środowiska naturalnego?
20) Która to generacja:wolność wypowiedzi?
21) Która to generacja:prawo do ochrony zdrowia
22) Która to generacja:wolność sumienia i wyznania?
23) Która to generacja:prawo do korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych (postępu naukowego)
24) Która to generacja:tajemnica korespondencji?
25) Która to generacja:swoboda przemieszczania się?