Pytania i odpowiedzi

Generacje praw człowieka 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Generacje praw człowieka
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 15717 razy
Pytanie 1
Która to generacja:prawo do pokoju?
III
Pytanie 2
Która to generacja:prawo do nauki
II
Pytanie 3
Która to generacja:prawo do rozwoju
III
Pytanie 4
Która to generacja:wolność od tortur
I
Pytanie 5
Która to generacja:bierne i czynne prawo wyborcze?
I
Pytanie 6
Która to generacja:prawo do zrzeszania się?
I
Pytanie 7
Która to generacja:prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym?
II
Pytanie 8
Która to generacja:wolność osobista
I
Pytanie 9
Która to generacja:prawo do demokracji
III
Pytanie 10
Która to generacja:prawo do informacji?
I
Pytanie 11
Która to generacja:prawo do pracy i wynagrodzenia?
II
Pytanie 12
Która to generacja:prawo do życia?
I
Pytanie 13
Która to generacja:prawo do zabezpieczenia społecznego?
II
Pytanie 14
Która to generacja:prawo do skargi na organy państwa?
I
Pytanie 15
Która to generacja:prawo do pomocy humanitarnej?
III
Pytanie 16
Która to generacja:równość wobec prawa?
I
Pytanie 17
Która to generacja:prawo du wypoczynku?
II
Pytanie 18
Która to generacja:prawo do własności?
I
Pytanie 19
Która to generacja:prawo do zdrowego środowiska naturalnego?
III
Pytanie 20
Która to generacja:wolność wypowiedzi?
I
Pytanie 21
Która to generacja:prawo do ochrony zdrowia
II
Pytanie 22
Która to generacja:wolność sumienia i wyznania?
I
Pytanie 23
Która to generacja:prawo do korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych (postępu naukowego)
II
Pytanie 24
Która to generacja:tajemnica korespondencji?
I
Pytanie 25
Która to generacja:swoboda przemieszczania się?
I

Powiązane tematy

#genracja #prawa #czlowieka