Dokumenty praw człowieka - daty., test online. WOS.

Daty i dokumenty.System ochrony praw człowieka ONZ. Test maturalny z WOSu.

WOS, Matura. Test składa się z 18 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Dokumenty praw człowieka - daty.".

Test na temat praw człowieka
WOS, Liceum, Technikum
37
Daty. Dokumenty Rady Europy.
WOS, Matura
13
#maturazwosu #prawaczlowieka #daty
Pojęcie i geneza praw człowieka, Uniwersalny system ochrony praw człowieka, Ochrona praw człowieka w Polsce, Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka
WOS, Matura
21
#prawa #czlowieka #prawaczlowieka #ochronaprawczlowieka
Generacje praw człowieka
WOS, Matura
25
#genracja #prawa #człowieka #

Pytania zawarte w teście