Strona 1

Jak poznawać biologię?

Pytanie 1
Najstarszym źródłem wiedzy na temat biologii jest:
doświadczenie
obserwacja
Pytanie 2
Który sposób badania biologii pozwala na wpływanie na jego przebieg?
doświadczenia
obserwacji
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Miejsce, w którym możliwa jest obserwacja roślin pochodzących z różnych części świata jest ogród
botaniczny
.
Pytanie 4
Uszereguj etapy metody naukowej.
1
analiza wyników
2
sformułowanie problemu badawczego
3
sformułowanie wniosków
4
zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia
5
obserwacja
6
postawienie hipotezy
Pytanie 5
Czy dopuszczalne jest przeprowadzanie doświadczeń naukowych na zwierzętach?
tak
nie
Pytanie 6
Zajęcia, podczas których poznajemy przyrodę np. w lesie, nad jeziorem to zajęcia:
otwarte
terenowe
zaoczne
doświadczalne
Pytanie 7
Zestaw, w którym podczas doświadczenia zmieniamy wybrany czynnik to:
próba badawcza
próba kontrolna
Pytanie 8
Które z wymienionych przyrządów są pomocne podczas obserwacji organizmów żywych?
lupa
lornetka
teleskop
mikroskop
Pytanie 9
Ile czynników wpływających na dany proces lub organizm należy zmienić podczas przeprowadzania doświadczenia?
dowolną ilość
jeden
dwa
Pytanie 10
Która z wymienionych cech charakteru nie jest odpowiednia dla osoby chcącej prowadzić badania?
chaotyczność
szacunek do przyrody
rzetelność
ostrożność