Fiszki

Jak poznawać biologię?

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Metody poznawania przyrody i badania organizmów żywych.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3301 razy
Najstarszym źródłem wiedzy na temat biologii jest:
doświadczenie
obserwacja
obserwacja
Który sposób badania biologii pozwala na wpływanie na jego przebieg?
obserwacji
doświadczenia
doświadczenia
Uzupełnij zdanie.
Miejsce, w którym możliwa jest obserwacja roślin pochodzących z różnych części świata jest ogród
. . . . . . . .
.
Miejsce, w którym możliwa jest obserwacja roślin pochodzących z różnych części świata jest ogród botaniczny.
Uszereguj etapy metody naukowej.
analiza wyników
obserwacja
sformułowanie problemu badawczego
postawienie hipotezy
zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia
sformułowanie wniosków
1
obserwacja
2
sformułowanie problemu badawczego
3
postawienie hipotezy
4
zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia
5
analiza wyników
6
sformułowanie wniosków
Czy dopuszczalne jest przeprowadzanie doświadczeń naukowych na zwierzętach?
tak
nie
tak
Zajęcia, podczas których poznajemy przyrodę np. w lesie, nad jeziorem to zajęcia:
doświadczalne
terenowe
zaoczne
otwarte
terenowe
Zestaw, w którym podczas doświadczenia zmieniamy wybrany czynnik to:
próba kontrolna
próba badawcza
próba badawcza
Które z wymienionych przyrządów są pomocne podczas obserwacji organizmów żywych?
mikroskop
lupa
lornetka
teleskop
mikroskop
lupa
lornetka
Ile czynników wpływających na dany proces lub organizm należy zmienić podczas przeprowadzania doświadczenia?
jeden
dwa
dowolną ilość
jeden

Jeśli zmienimy więcej niż jeden czynnik, nie będziemy w stanie określić który z nich miał wpływ na wynik doświadczenia.

Która z wymienionych cech charakteru nie jest odpowiednia dla osoby chcącej prowadzić badania?
chaotyczność
rzetelność
ostrożność
szacunek do przyrody
chaotyczność