Pytania i odpowiedzi

Jak poznawać biologię?

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Metody poznawania przyrody i badania organizmów żywych.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3274 razy
Pytanie 1
Najstarszym źródłem wiedzy na temat biologii jest:
obserwacja
Pytanie 2
Który sposób badania biologii pozwala na wpływanie na jego przebieg?
doświadczenia
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Miejsce, w którym możliwa jest obserwacja roślin pochodzących z różnych części świata jest ogród
botaniczny
.
Pytanie 4
Uszereguj etapy metody naukowej.
1
obserwacja
2
sformułowanie problemu badawczego
3
postawienie hipotezy
4
zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia
5
analiza wyników
6
sformułowanie wniosków
Pytanie 5
Czy dopuszczalne jest przeprowadzanie doświadczeń naukowych na zwierzętach?
tak
Pytanie 6
Zajęcia, podczas których poznajemy przyrodę np. w lesie, nad jeziorem to zajęcia:
terenowe
Pytanie 7
Zestaw, w którym podczas doświadczenia zmieniamy wybrany czynnik to:
próba badawcza
Pytanie 8
Które z wymienionych przyrządów są pomocne podczas obserwacji organizmów żywych?
lornetka
mikroskop
lupa
Pytanie 9
Ile czynników wpływających na dany proces lub organizm należy zmienić podczas przeprowadzania doświadczenia?
jeden

Jeśli zmienimy więcej niż jeden czynnik, nie będziemy w stanie określić który z nich miał wpływ na wynik doświadczenia.

Pytanie 10
Która z wymienionych cech charakteru nie jest odpowiednia dla osoby chcącej prowadzić badania?
chaotyczność