Pytania i odpowiedzi

Zjednoczenie Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Władysław Łokietek i jego rola w złączeniu dzielnic i odbudowie znaczenia Polski na arenie międzynarodowej.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 3129 razy
Pytanie 1
Pierwszym koronowanym władcą Polski od rozbicia dzielnicowego był?
Przemysł II
Pytanie 2
Jakimi terenami władał Łokietek przed rozpoczęciem walki o tron Polski?
Kujawami
Pytanie 3
Który z władców Czeskich i w którym roku koronował się na króla Polski?
Był to
Wacław II
, który został koronowany w
Gnieźnie
w roku
1300
.
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
1295 r.
koronacja Przemysła II
1304 r.
ucieczka Władysława Łokietka z kraju
1305 r.
śmierć Wacława II
1306 r.
śmierć Wacława III
1309 r.
zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320 r.
koronacja Władysława Łokietka
1329 r.
zajęcie ziemi dobrzyńskiej przez Krzyżaków
1331 r.
bitwa pod Płowcami
Pytanie 5
Zaznacz ziemie jakie udało się zjednoczyć Władysławowi Łokietkowi po okresie ucieczki i ukrywania się przed królem czeskim?
Małopolska
Pomorze Gdańskie
Kujawy
ziemia sieradzko-łęczycka
Pytanie 6
W jakim wieku był Łokietek gdy został koronowany na króla Polski?
59 lat
Pytanie 7
Gdzie odbyła się koronacja Władysława Łokietka?
w Krakowie
Pytanie 8
W którym roku sąd papieski nakazał zwrócić Krzyżakom Pomorze Gdańskie we władanie Polsce?
w 1321 r.
Pytanie 9
Jaką nazwę nosi koronacyjny miecz królów Polski?
Szczerbiec