Strona 1

Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata

Pytanie 1
Liczba ludności Stanów Zjednoczonych wynosi w przybliżeniu:
289,4 mln
328,2 mln
356,1 mln
392,6 mln
Pytanie 2
Którym pod względem wielkości państwem są Stany Zjadnoczone?
piątym
siódmym
czwartym
drugim
Pytanie 3
Które państwo jest największym eksporterem towarów na świecie?
Wielka Brytania
USA
Turcja
Chiny
Pytanie 4
Gdzie w XIX wieku najprężniej rozwijał się amerykański przemysł ciężki i wydobywczy?
na północnym zachodzie
na południowym wschodzie
na północnym wschodzie
na południowym zachodzie
Pytanie 5
Czy w USA wydobywa się węgiel kamienny i węgiel brunatny?
nie
tak
Pytanie 6
Czy Dolina Krzemowa była pierwszą na świecie technopolią?
nie
tak
Pytanie 7
Przyporządkuj rodzaj użytkowania ziemi w Stanach Zjednoczonych z jego udziałem procentowym.
lasy
33,9%
łąki i pastwiska
26,8%
nieużytki
21,8%
grunty orne
17,5%
Pytanie 8
Ile stanów wchodzi w skład stanów kontynentalnych USA?