Fiszki

Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1966 razy
Liczba ludności Stanów Zjednoczonych wynosi w przybliżeniu:
328,2 mln
356,1 mln
289,4 mln
392,6 mln
328,2 mln
Którym pod względem wielkości państwem są Stany Zjadnoczone?
siódmym
drugim
czwartym
piątym
czwartym
Które państwo jest największym eksporterem towarów na świecie?
Turcja
USA
Wielka Brytania
Chiny
Chiny
Gdzie w XIX wieku najprężniej rozwijał się amerykański przemysł ciężki i wydobywczy?
na południowym zachodzie
na północnym zachodzie
na południowym wschodzie
na północnym wschodzie
na północnym wschodzie
Czy w USA wydobywa się węgiel kamienny i węgiel brunatny?
tak
nie
tak
Czy Dolina Krzemowa była pierwszą na świecie technopolią?
nie
tak
tak
Przyporządkuj rodzaj użytkowania ziemi w Stanach Zjednoczonych z jego udziałem procentowym.
lasy
łąki i pastwiska
grunty orne
nieużytki
33,9%
26,8%
17,5%
21,8%
lasy
33,9%
łąki i pastwiska
26,8%
grunty orne
17,5%
nieużytki
21,8%
Ile stanów wchodzi w skład stanów kontynentalnych USA?
48
Stany Zjednoczone posiadają najdłuższą na świecie sieć:
kolejową
połączeń lotniczych
autostradową
transportu rzecznego
kolejową
autostradową
Uzupełnij zdanie.
Największa produkcja trzciny cukrowej i bawełny zlokalizowana jest
. . . . . . . .
Stanów Zjednoczonych.
Największa produkcja trzciny cukrowej i bawełny zlokalizowana jest na południu Stanów Zjednoczonych.
W którym z amerykańskich miast port lotniczy obsługuje największą liczbę pasażerów?
w Nowym Jorku
w Dallas
w Los Angeles
w Atlancie
w Atlancie
Ile jedzenia rocznie jest marnowane w Stanach Zjednoczonych?
około 60 mln t
około 100 mln t
około 12 mln t
około 25 mln t
około 60 mln t
Jaka część globalnej produkcji żywności jest marnowana?
około 1/2
około 1/4
około 1/5
około 1/3
około 1/3
Który rodzaj żywności jest najczęściej marnowany w USA?
Najczęściej marnowanym w USA rodzajem pożywienia
. . . . . . . .
.
Najczęściej marnowanym w USA rodzajem pożywienia są sałatki.
Główną przyczyną wysokiej skali marnowania żywności w USA jest:
przyzwyczajenia i kultura
powszechny dostęp do żywności
niska cena żywności
niska cena żywności
Tradycyjną potrawą amerykańską spożywaną podczas Święta Dziękczynienia jest:
królik
dzik
indyk
kurczak
indyk
Jak długi jest Kanion Kolorado?
392 km
189 km
98 km
446 km
446 km
Które z europejskich państw podarowało Stanom Zjednoczonym Statuę Wolności?
Włochy
Francja
Hiszpania
Wielka Brytania
Francja
Jaki znany amerykański obiekt zaprojektował Gutzon Borglum?
Empire State Building
Mount Rushmore National Memorial
most Golden Gate
Most Brooklyński
Mount Rushmore National Memorial
Jaką część światowego PKB stanowi PKB Stanów Zjednoczonych?
około 32%
około 10%
około 25%
około 18%
około 25%