Pytania i odpowiedzi

Stany Zjednoczone - potęga gospodarcza świata

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1633 razy
Pytanie 1
Liczba ludności Stanów Zjednoczonych wynosi w przybliżeniu:
328,2 mln
Pytanie 2
Którym pod względem wielkości państwem są Stany Zjadnoczone?
czwartym
Pytanie 3
Które państwo jest największym eksporterem towarów na świecie?
Chiny
Pytanie 4
Gdzie w XIX wieku najprężniej rozwijał się amerykański przemysł ciężki i wydobywczy?
na północnym wschodzie
Pytanie 5
Czy w USA wydobywa się węgiel kamienny i węgiel brunatny?
tak
Pytanie 6
Czy Dolina Krzemowa była pierwszą na świecie technopolią?
tak
Pytanie 7
Przyporządkuj rodzaj użytkowania ziemi w Stanach Zjednoczonych z jego udziałem procentowym.
lasy
33,9%
łąki i pastwiska
26,8%
grunty orne
17,5%
nieużytki
21,8%
Pytanie 8
Ile stanów wchodzi w skład stanów kontynentalnych USA?
48
Pytanie 9
Stany Zjednoczone posiadają najdłuższą na świecie sieć:
kolejową
autostradową
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie.
Największa produkcja trzciny cukrowej i bawełny zlokalizowana jest
na południu
Stanów Zjednoczonych.
Pytanie 11
W którym z amerykańskich miast port lotniczy obsługuje największą liczbę pasażerów?
w Atlancie
Pytanie 12
Ile jedzenia rocznie jest marnowane w Stanach Zjednoczonych?
około 60 mln t
Pytanie 13
Jaka część globalnej produkcji żywności jest marnowana?
około 1/3
Pytanie 14
Który rodzaj żywności jest najczęściej marnowany w USA?
Najczęściej marnowanym w USA rodzajem pożywienia
są sałatki
.
Pytanie 15
Główną przyczyną wysokiej skali marnowania żywności w USA jest:
niska cena żywności
Pytanie 16
Tradycyjną potrawą amerykańską spożywaną podczas Święta Dziękczynienia jest:
indyk
Pytanie 17
Jak długi jest Kanion Kolorado?
446 km
Pytanie 18
Które z europejskich państw podarowało Stanom Zjednoczonym Statuę Wolności?
Francja
Pytanie 19
Jaki znany amerykański obiekt zaprojektował Gutzon Borglum?
Mount Rushmore National Memorial
Pytanie 20
Jaką część światowego PKB stanowi PKB Stanów Zjednoczonych?
około 25%