Strona 1

Ludność Ameryki

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Ilu ludzi zamieszkuje oba amerykańskie kontynenty?
około 1 mld
około 800 mln
około 1,5 mld
około 2 mld
Pytanie 2
Połącz termin z definicją.
Mulat
potomek osoby białej i osoby czarnej
Metys
potomek Indianina i osoby białej
Zambo
potomek Indianina i osoby czarnej
Pytanie 3
Zaznacz rdzennych mieszkańców Ameryki.
Aborygeni
Indianie
Aleuci
Jakuci
Innuici
Pytanie 4
Przystosowanie się do życia w innej kulturze to:
Pytanie 5
Ile języków indiańskich wymarło w Ameryce Północnej w skutek działalności białego człowieka i kontaktu Indian z cywilizacją zachodnią?
około 230
około 40
około 70
około 120
Pytanie 6
Wyznaczone przez kolonizatorów obszary przeznaczone do zamieszkania przez Indian to:
Pytanie 7
Najważniejsze problemy dotyczące społeczności Indian to:
analfabetyzm
duży odsetek chorych na AIDS
ubóstwo
handel ludźmi
alkoholizm
niewolnictwo
Pytanie 8
Ilu ludzi zamieszkiwało Amerykę pod koniec XV wieku?
około 30 milionów
około 130 milionów
około 5 milionów
około 80 milionów