Pytania i odpowiedzi

Ludność Ameryki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 3607 razy
Pytanie 1
Ilu ludzi zamieszkuje oba amerykańskie kontynenty?
około 1 mld
Pytanie 2
Połącz termin z definicją.
Metys
potomek Indianina i osoby białej
Mulat
potomek osoby białej i osoby czarnej
Zambo
potomek Indianina i osoby czarnej
Pytanie 3
Zaznacz rdzennych mieszkańców Ameryki.
Innuici
Aleuci
Indianie
Pytanie 4
Przystosowanie się do życia w innej kulturze to:
asymilacja
Pytanie 5
Ile języków indiańskich wymarło w Ameryce Północnej w skutek działalności białego człowieka i kontaktu Indian z cywilizacją zachodnią?
około 120
Pytanie 6
Wyznaczone przez kolonizatorów obszary przeznaczone do zamieszkania przez Indian to:
rezerwaty
Pytanie 7
Najważniejsze problemy dotyczące społeczności Indian to:
alkoholizm
analfabetyzm
ubóstwo
Pytanie 8
Ilu ludzi zamieszkiwało Amerykę pod koniec XV wieku?
około 30 milionów