Fiszki

Ludność Ameryki

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 3742 razy
Ilu ludzi zamieszkuje oba amerykańskie kontynenty?
około 1,5 mld
około 2 mld
około 800 mln
około 1 mld
około 1 mld
Połącz termin z definicją.
Metys
Mulat
Zambo
potomek Indianina i osoby białej
potomek osoby białej i osoby czarnej
potomek Indianina i osoby czarnej
Metys
potomek Indianina i osoby białej
Mulat
potomek osoby białej i osoby czarnej
Zambo
potomek Indianina i osoby czarnej
Zaznacz rdzennych mieszkańców Ameryki.
Indianie
Jakuci
Aleuci
Innuici
Aborygeni
Indianie
Aleuci
Innuici
Przystosowanie się do życia w innej kulturze to:
asymilacja
Ile języków indiańskich wymarło w Ameryce Północnej w skutek działalności białego człowieka i kontaktu Indian z cywilizacją zachodnią?
około 120
około 230
około 40
około 70
około 120
Wyznaczone przez kolonizatorów obszary przeznaczone do zamieszkania przez Indian to:
rezerwaty
Najważniejsze problemy dotyczące społeczności Indian to:
analfabetyzm
niewolnictwo
ubóstwo
alkoholizm
handel ludźmi
duży odsetek chorych na AIDS
analfabetyzm
ubóstwo
alkoholizm
Ilu ludzi zamieszkiwało Amerykę pod koniec XV wieku?
około 30 milionów
około 5 milionów
około 80 milionów
około 130 milionów
około 30 milionów