Strona 1

Postawa patriotyczna

Pytanie 1
Przejawami patriotyzmu są:
troska o dobro ojczyzny
troska o dobro narodu
chęć powiększania terytorium państwa
walka z wpływami kulturowymi innych państw
Pytanie 2
Czy postawy patriotyczne ulegają zmianom wraz z upływem czasu?
tak
nie
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne najbliższej okolicy określamy jako patriotyzm
lokalny
.
Pytanie 4
Zaznacz za pomocą jakich działań można realizować patriotyzm gospodarczy?
podnosząc podatki
walcząc z korupcją
zaopatrując kraj w tanie surowce zagraniczne
oszczędzając
promując produkty krajowe za granicą
płacąc podatki w kraju
Pytanie 5
Czy kibicowanie jest formą patriotyzmu?
nie
tak
Pytanie 6
Czy religijność jest przejawem patriotyzmu?
tak
nie
Pytanie 7
Czy patriotyzm znaczy to samo dla każdego członka narodu?
nie
tak