Pytania i odpowiedzi

Postawa patriotyczna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Patriotyzm, postawa patriotyczna, rodzaje patriotyzmu.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 1489 razy
Pytanie 1
Przejawami patriotyzmu są:
troska o dobro narodu
troska o dobro ojczyzny
Pytanie 2
Czy postawy patriotyczne ulegają zmianom wraz z upływem czasu?
tak
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne najbliższej okolicy określamy jako patriotyzm
lokalny
.
Pytanie 4
Zaznacz za pomocą jakich działań można realizować patriotyzm gospodarczy?
płacąc podatki w kraju
walcząc z korupcją
oszczędzając
promując produkty krajowe za granicą
Pytanie 5
Czy kibicowanie jest formą patriotyzmu?
tak
Pytanie 6
Czy religijność jest przejawem patriotyzmu?
nie
Pytanie 7
Czy patriotyzm znaczy to samo dla każdego członka narodu?
nie