Fiszki

Postawa patriotyczna

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej. Patriotyzm, postawa patriotyczna, rodzaje patriotyzmu.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 1564 razy
Przejawami patriotyzmu są:
troska o dobro ojczyzny
walka z wpływami kulturowymi innych państw
troska o dobro narodu
chęć powiększania terytorium państwa
troska o dobro ojczyzny
troska o dobro narodu
Czy postawy patriotyczne ulegają zmianom wraz z upływem czasu?
nie
tak
tak
Uzupełnij zdanie.
Zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne najbliższej okolicy określamy jako patriotyzm
. . . . . . . .
.
Zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne najbliższej okolicy określamy jako patriotyzm lokalny.
Zaznacz za pomocą jakich działań można realizować patriotyzm gospodarczy?
podnosząc podatki
zaopatrując kraj w tanie surowce zagraniczne
płacąc podatki w kraju
walcząc z korupcją
promując produkty krajowe za granicą
oszczędzając
płacąc podatki w kraju
walcząc z korupcją
promując produkty krajowe za granicą
oszczędzając
Czy kibicowanie jest formą patriotyzmu?
nie
tak
tak
Czy religijność jest przejawem patriotyzmu?
nie
tak
nie
Czy patriotyzm znaczy to samo dla każdego członka narodu?
nie
tak
nie

Powiązane tematy

#klasa8 #klasa8wos #klasa8wosdzial4

Inne tryby